Het aantal vijfjarigen dat hun zwemdiploma A haalt daalt. In 2014 haalde 92 procent van de potentiële afzwemmers hun zwemdiploma. In 2011 was dit nog 98 procent. 

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft ontvangen van het Nationaal Platform Zwembaden, dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van zwemdiploma’s.

Dat percentage wordt berekend door het aantal afzwemmers af te zetten tegen het aantal vijfjarigen. Dat is namelijk de leeftijd waarop de meeste kinderen hun zwemdiploma halen.

Tussen 2006 en 2009 lag het percentage kinderen dat hun zwemdiploma A haalt nog boven de honderd procent. In die periode haalden naast bijna alle vijfjarigen ook veel kinderen van andere leeftijden hun diploma A. Sinds 2010 is het percentage niet meer boven de honderd geweest.

Zwemdiploma A

Bron: Nationaal Platform Zwembaden© NU.nl/Shannon Bakker

Minder schoolzwemmen

Volgens het Nationaal Platform Zwembaden zijn er meerdere mogelijke oorzaken voor de daling. Een van de mogelijke oorzaken is dat steeds minder gemeenten schoolzwemmen aanbieden.

"Dankzij schoolzwemmen verliet bijna ieder kind de basisschool met een zwemdiploma, ook de kinderen die anders geen zwemles hadden gevolgd."

Ook de crisis kan een rol hebben gespeeld bij de afname van het aantal zwemdiploma’s. "Wanneer ouders geen werk hebben, is er in een gezin soms geen geld voor zwemles. Wanneer er dan ook geen schoolzwemmen is halen kinderen vaak hun zwemdiploma niet."

Het aantal kinderen dat na hun diploma A ook B en C haalt is redelijk stabiel. Van de kinderen die hun diploma A haalden, slaagden 88 procent voor hun diploma B in 2014. Van de kinderen met een diploma B, haalde in 2014 47 procent hun diploma C.