De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. 

De uitstoot van CO2 moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten opzichten van het jaar 1990.

Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag besloten in de klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna negenhonderd mede-eisers.

De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen.

Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet de burgers hiertegen beschermen.

Klimaatdoelstellingen

Niet verschuilen

De controle op de uitstoot in Nederland is een taak van de Staat. De kosten voor het terugdringen van de uitstoot zijn niet onaanvaardbaar hoog. De rechter gelooft niet dat daardoor bedrijven zullen wegtrekken uit Nederland.

Nederland kan zich er volgens de rechter ook niet achter verschuilen dat ook andere landen de doelstellingen niet halen. Ons land moet zijn reductie van 25 tot 40 procent dan ook halen, stelt hij.

Video: De opwarming van de Aarde in 60 seconden

Groot probleem

De 'actie-organisatie' voor duurzaamheid Urgenda had geëist dat de overheid opdracht zou krijgen de Nederlandse uitstoot van CO2-uitstoot al voor 2020 te verminderen tot het noodzakelijke niveau dat door wetenschappers is vastgesteld: met 40 procent ten opzichte van het niveau van 1990.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma reageert verheugd: "De uitspraak maakt heel duidelijk dat klimaatverandering een groot probleem is dat veel effectiever moet worden aangepakt en dat staten zich niet meer kunnen veroorloven onvoldoende te doen. Ze dienen hun burgers te beschermen. Als de politiek dat niet uit zichzelf doet, dan kan de rechter de burger te hulp schieten."

Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 vindt dat de duurzaamheidsbeweging "een historische rechtszaak heeft gewonnen".

Liesbeth van Tongeren, Kamerlid namens GroenLinks, vindt het "schandelijk dat de rechterlijke macht er aan te pas moet komen om de Staat op haar zorgplicht te wijzen. Het kabinet moet nu vol aan de bak.''

Video: 'Blij met moedige uitspraak rechter'

Revolutionaire uitspraak

Ook Milieudefensie spreekt van een "fantastische, historische overwinning. Wij feliciteren duurzaamheidsorganisatie Urgenda van harte. Er gaat nu eindelijk iets gebeuren, er moet nu veel meer ruimte worden gemaakt voor duurzame energie. Het huidige aandeel hernieuwbare energie van 4,5 procent is een lachertje."

Daar sluit Greenpeace zich graag bij aan. "Dit is juridisch gezien is een revolutionaire uitspraak. Er zijn nu al signalen dat we de doelstellingen van het Energieakkoord niet gaan halen. Met deze uitspraak kan de overheid zich dit niet meer veroorloven."