Maar weinig slachtoffers en getuigen van strafbare feiten maken gebruik van de mogelijkheid om aangifte te doen met een nummer.

Hun naam wordt dan afgeschermd, omdat ze bang zijn voor mogelijke bedreigingen van betrokkenen.

Tussen oktober 2012 en januari 2014 gaat het om 349 verklaringen onder nummer bij 243 incidenten. Dat is 0,01 procent van het totale aantal geregistreerde incidenten in die periode.

Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft laten uitvoeren. Hij schrijft woensdag aan de Tweede Kamer dat het doen van aangifte onder nummer voorziet in een behoefte.

Publieke functie

Deze mogelijkheid is in 2012 ingevoerd om vooral mensen met een publieke functie te stimuleren om aangifte te doen van incidenten. Voorheen zagen zij daar soms van af omdat ze niet wilden dat ze bekend zouden worden via het aangifteformulier.

Het gaat dan om ambulancemedewerkers, mensen in de zorg, bij de brandweer of bij overheidsorganen.

Uitzondering

Als het alleen gaat om het aantal incidenten (2770) in die periode waarbij publieke werknemers waren betrokken, dan is in bijna 5 procent van de gevallen onder nummer een verklaring afgelegd.

Maar ook andere mensen kunnen aangifte onder nummer doen. Politie en het Openbaar Ministerie bepalen of mensen hiervan gebruik mogen maken.

Van der Steur wil dat binnen de politie nog meer aandacht komt voor de mogelijkheid voor een aangifte of verklaring onder nummer. Maar hij vindt wel dat anonimiteit een uitzondering moet blijven voor bijzondere gevallen.