Het ROC Leiden is voorlopig gered. Een voorstel van de VVD om de school geen geld te geven, redde het dinsdag in de Tweede Kamer niet. 

Daarmee is voor onderwijsminister Jet Bussemaker de weg vrij om de school financieel bij te springen en het dreigende faillissement te voorkomen.

De school met tegen de negenduizend leerlingen kwam in de problemen door wilde nieuwbouwplannen van het bestuur.

VVD, CDA en PVV vonden dat dat maar moet worden afgestraft met een faillissement. Maar een meerderheid van de Kamer wil leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur heeft uitgespookt.

Achttien miljoen

Bussemaker wil om te beginnen achttien miljoen overmaken. Daarna wil ze nog stapsgewijs met maximaal 22 miljoen over de brug komen, maar dan moet de school wel voldoen aan allerlei voorwaarden. Zo moeten er diverse opleidingen naar andere scholen.

Anne-Wil Lucas van de VVD, indiener van de verworpen motie, reageerde meteen: ''Het ROC Leiden heeft van een meerderheid van de Kamer een allerlaatste kans gekregen. De VVD wil dat het nieuwe bestuur er alles, maar dan ook echt alles aan doet om weer te doen waar het ROC voor is opgericht: de ruim negenduizend leerlingen goed en uitdagend onderwijs bieden."

"Daarbij is ook de hulp en inzet van alle ROC's in de regio nodig. Geen megalomane gebouwen, maar goed en gedegen onderwijs. Met de minister willen wij na de zomer verder spreken over de bekostiging, wijze van besturen en regie vanuit het ministerie op het MBO. Want zo ver had het nooit mogen komen.''

Video: 'ROC Leiden moet het nu waarmaken'

Sleutelrol

Dat laatste vindt eigenlijk iedereen in de Kamer. Ook Jasper van Dijk van de SP, die uiteindelijk een sleutelrol had in de redding van de school, voelt zich gefrustreerd dat de bestuurders ongestraft voor hun ''grootheidswaanzin'' rondlopen.

In de Kamer werd door verschillende partijen herhaaldelijk gesproken van een ''duivels dilemma'' tussen het op zijn nummer zetten van het bestuur en het lappen door de overheid om leerlingen en leerkrachten niet in de steek te laten.

Daar kwam ook nog eens bij, dat het dreigende faillissement nog wel eens duurder uit zou kunnen pakken dankzij bijvoorbeeld wachtgelden.

Er is ook geklaagd over het laten ingrijpen van Bussemaker.

Verstand

Bestuursvoorzitter van het ROC Leiden, Ricardo Winter, is blij dat de noodlijdende school door kan. "Het verstand heeft gezegevierd", zei Winter.

"Het is een grote opluchting voor mij en het personeel. De afgelopen twee weken heb ik het personeel steeds voorgehouden dat we zouden blijven bestaan en dat de Tweede Kamer de motie zou verwerpen, omdat ze niet zomaar 9000 studenten op straat zetten. Er is gekozen voor de leerlingen en niet voor het bestraffen van de leerlingen.''

Reactie

CNV Onderwijs stelt in een reactie dat de redding het meest in het belang is van leerlingen en docenten. 

''Dit biedt meer zekerheid voor de werkgelegenheid voor het onderwijspersoneel. Deze reddingsoperatie mag echter geen vrijbrief zijn voor besturen om geld voor onderwijs aan vastgoed te besteden'', zegt Joany Krijt, voorzitter van de vakbond.

CNV stelt ook dat er te veel geld uit het onderwijs vloeit met de redding van ROC Leiden. Dit soort problemen kunnen volgens de bond in de toekomst voorkomen worden door het geld eerst bij onderwijsteams terecht te laten komen, die vervolgens bestuurlijke diensten inkopen.

''Het gaat erom dat het onderwijs centraal staat en alle andere zaken daaraan ondersteunend zijn.''

Blij

Bussemaker is blij dat leerlingen en leerkrachten van het ROC Leiden nu duidelijkheid hebben over hun school. ''Dit is in de eerste plaats goed nieuws voor de negenduizend studenten en zevenhonderd docenten, zij komen nu niet op straat te staan."

"Ik ga ROC Leiden en de andere scholen in de regio eraan houden dat zij ook waarmaken wat zij hebben toegezegd; namelijk laten zien dat zij goed gaan samenwerken, dat zij studenten uitdagend en kleinschalig onderwijs bieden en dat zij zich een verantwoord werkgever tonen voor de docenten.''