De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders vreest voor ''Brabantse toestanden'' in andere delen van het land. Hij zegt dat zaterdag in de Volkskrant nadat begin deze week zijn auto in brand was gestoken.

''Toen ik nadacht over enkele kwesties die de voorgaande maanden hadden gespeeld, drong de conclusie zich aan me op dat het om een gerichte aanslag ging.''

Een van die kwesties was de vondst van een wapendepot, dat zou zijn aangelegd door de voorman van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels. Maar volgens Schneiders waren er meer dingen waarmee de wraaklust kan zijn opgewekt. Onder meer de sluiting van een wietplantage en de sluiting van een woonwagen waarin de politie wapens en drugs had gevonden.

Vermogen

Schneiders zegt in de krant dat we te maken hebben met mensen die hun criminele vermogen in de bovenwereld beleggen. ''Het is een veenbrand die pas zichtbaar wordt als je erin gaat peuren.''

Hij wil dat de Nationale Politie beter toegerust wordt voor de ketenaanpak van grote criminaliteit. Schneiders bedoelt daarmee de gezamenlijke aanpak van de misdaad door gemeente, politie, Belastingdienst, reclassering, jongerenwerkers en andere partijen die criminelen kunnen traceren.

De burgemeester zou graag zien dat 10 procent van in beslag genomen criminele vermogens aan nieuwe opsporingsactiviteiten wordt besteed. ''Op die manier financier je met de oplossing van de ene zaak het onderzoek naar de andere.''