De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft de afgelopen jaren stelselmatig waarschuwingen weggewoven over de kosten van vastgoedprojecten.

De ondernemingsraad trok geregeld aan de bel. Dat meldt Het Parool, dat een reconstructie maakte, mede gebaseerd op interviews en verslagen. 

De leningen dwingen de universiteit nu tot forse bezuinigingen.

Al in 2004 voorzag de ondernemingsraad 'een enorm risico in de eindfinanciering' van de vastgoedprojecten, wat ten koste zou kunnen gaan van de hoofdtaken van de UvA: onderwijs en onderzoek.

In de jaren daarna ging de ondernemingsraad steeds akkoord met projecten voor nieuwbouw en renovatie. Maar daarbij werd steeds nadrukkelijk gewezen op de risico's. 

Vorige maand werd het Maagdenhuis door medewerkers en studenten uit onvrede met de gang van zaken rondom de universiteit. Huisvestigen en speculeren met vastgoed speelde daar een grote rol in. Dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van topvrouw Louise Gunning.