Ex-neuroloog Ernst Jansen Steur (69) is donderdag in hoger beroep vrijgesproken voor het opzettelijk stellen van verkeerde diagnoses. Hij krijgt zes maanden voorwaardelijke celstraf voor overige delicten. Eerder kreeg hij nog drie jaar cel.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste zes jaar cel tegen Jansen Steur, zijn advocaat wilde vrijspraak.

De rechter acht niet bewezen dat de arts opzettelijk verkeerde diagnoses stelde bij meerdere van zijn patiënten.

Wel blijft de veroordeling staan voor diefstal van een receptenblok, valselijk opmaken van machtigingsformulieren en recepten en verduistering van een aanzienlijke som geld. Voor de zes maanden voorwaardelijk geldt een proeftijd van twee jaar.

De ex-neuroloog werd in eerste aanleg veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Beide partijen waren in hoger beroep gegaan. Bij de behandeling daarvan was de oud-arts niet aanwezig, bij de uitspraak wel.

Hij is opgelucht met deze uitspraak, laat zijn advocaat Peter Plasman weten. "Deze zaak heeft zwaar op hem gedrukt." Jansen Steur heeft volgens zijn advocaat altijd toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt, maar niet opzettelijk. "Hij heeft zich die fouten heel erg aangetrokken."

Verkeerde diagnoses

De rechtbank in Almelo achtte eerder wel bewezen dat de voormalig arts van het Medisch Spectrum Twente opzettelijk verkeerde diagnoses had gesteld, met verstrekkende gevolgen voor zijn patiënten.

Daarbij woog de zelfdoding van een patiënte zwaar mee in de straf. De vrouw pleegde in 2000 zelfmoord met een akelige dood door de spierziekte ALS in het vooruitzicht. 

Het gerechtshof in Arnhem stelt nu echter dat er geen bewijs is voor opzet. De schuldvraag is inmiddels verjaard, omdat de medische missers dateren van eind jaren 90.

Medische missers

Jansen Steur stelde tussen 1997 en 2003 onterecht diagnoses zoals alzheimer of ALS bij patiënten, die daardoor psychisch en fysiek verslechterden. Patiënten kregen ook verkeerde medicijnen en behandeling. Het bewijs voor die ziektes was flinterdun of zelfs niet aanwezig. Omdat de schuldvraag door de verstreken tijd inmiddels verjaard is, kon de rechtbank dat niet meer toetsen.

De voormalig neuroloog ontkende tijdens de rechtszaak met klem dat hij die medische missers opzettelijk heeft gemaakt. Volgens het hof heeft hij steeds verklaard "niet te kwader trouw" te hebben gehandeld en "dus niet de benadeling van de gezondheid van zijn patiënten heeft gewild".

Letselschade-expert Yme Drost, die meerdere slachtoffers van de arts bijstond, is teleurgesteld en zelfs boos over de uitspraak. "Het OM heeft jarenlang stilgezeten en het ziekenhuis van Jansen Steur heeft geprobeerd deze zaak destijds in de doofpot te stoppen. Dat gedrag is nu klaarblijkelijk beloond."

Video: Slachtoffer ex-neuroloog teleurgesteld

Hersenletsel

Tijdens het hoger beroep verklaarden diverse deskundigen dat Jansen Steur verminderd toerekeningsvatbaar is, waarschijnlijk door zijn eerdere drank- en drugsverslaving. Ook vertoont de ex-neuroloog volgens de deskundigen narcistisch gedrag.

Dat hij hersenletsel heeft opgelopen door een ernstig auto-ongeluk in 1990, is niet waarschijnlijk maar tegelijkertijd niet definitief uit te sluiten. Het OM sloot zich aan bij de verminderde toerekeningsvatbaarheid. Mede door deze toestand viel de eis volgens het OM lager uit.

Video: Persrechter legt vonnis uit

Ontslagen 

Jansen Steur werkte bij Medisch Spectrum Twente, waar hij in 2004 werd ontslagen. Hij gleed af toen hij na een auto-ongeluk in 1990 aan medicijnen verslaafd raakte.

Zijn spreekkamer was een rommeltje en hij hield patiëntendossiers niet goed bij. Diverse deskundigen hebben verklaard dat Jansen Steur verminderd toerekeningsvatbaar is. 

De zaak tegen de ex-neuroloog wordt de grootste medische strafzaak in de Nederlandse geschiedenis genoemd.