Politiemensen zijn tijdens de asbestbrand in Roermond in december 2014 zonder de verplichte beschermingsmiddelen blootgesteld aan een mengsel van gevaarlijke stoffen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. De resultaten zijn bekend bij de leiding van de Nationale Politie.

De politie had voor het gebrek aan beschermingsmiddelen in december 2013 bovendien nog een waarschuwing gekregen van de inspectie. De Nationale Politie kan daarom een flinke boete tegemoet zien.

De inspectie heeft geconstateerd dat de betrokken politiemensen niet beschikten over de ''vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen'' om te voorkomen dat ze asbest of rook inademden.

Verder is hun ontsmetting en die van hun kleding niet volgens het vaste protocol uitgevoerd. Daardoor zijn mogelijke asbestbesmettingen ontstaan, concludeert de Inspectie SZW.

Vervuild

De binnenstad van Roermond werd in december na een grote brand met asbest vervuild. Pas in april dit jaar was het gebied weer schoon. 

De vervuiling met asbest werd veroorzaakt door een brand in twee loodsen met winteropslag van boten. Die brandden als gevolg van brandstichting helemaal uit.

Video: Grote brand in loods bij jachthaven Roermond