Onduidelijkheden over het gebruik van start- en landingsbanen is een terugkerend probleem op Schiphol. 

Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van een rapport over negen vliegtuigen die op 16 juni 2012 van een niet vrijgegeven baan zijn gestart. 

"Vanwege de potentieel grote gevolgen zal de raad in nieuwe onderzoeken nadrukkelijk aandacht besteden aan de achterliggende oorzaken daarvan", aldus de OVV. 

Negen vliegtuigen

Door de luchtverkeersleiding werd op 16 juni 2012 niet opgemerkt dat de baan niet beschikbaar was voor de start van vliegtuigen. Een potentieel gevaarlijke situatie, stelt de OVV.

Wanneer de start- en landingsbanen niet beschikbaar zijn voor de start of landing van een vliegtuig, kan de baan worden gebruikt voor ander verkeer, zoals sleepwagens, op de luchthaven.

Als dan toch vliegtuigen van deze banen opstijgen, bestaat het risico op een ernstig incident doordat het vliegtuig met andere voertuigen op de baan kan botsen.

Vogelwacht

De onderzoeksraad is ook een onderzoek gestart naar een incident op 12 januari 2014. De bemanning van een toestel kreeg toen toestemming om te vertrekken terwijl op de startbaan nog een auto van de vogelwacht aanwezig was.

De OVV stelt dat de werkwijze op Schiphol niet te vergelijken is met de werkwijze op andere grote luchthavens. 

Het banenstelsel op Schiphol is uniek in de wereld. Op andere luchthavens liggen de banen vaak parallel aan elkaar. Door de ligging van de banen en de hangars blijft sleepverkeer ook in de toekomst de start- en landingsbanen kruisen.

Start- en landingsbanen worden op Schiphol meerdere malen per dag door de luchtverkeersleiding aangevraagd en weer teruggegeven aan de luchthaven. 

In juni 2012 was slechts sprake van een informele handeling in de verkeerstoren voor het aanvragen en teruggeven van de banen. De raad daarover: "Op een grote internationale luchthaven als Schiphol mag verwacht worden dat gewerkt wordt met schriftelijk vastgestelde procedures en voorschriften."

Reactie

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) laat in een reactie weten na het voorval een tijdelijke maatregel te hebben getroffen. 

"Door duidelijker te beschrijven wie in de verkeerstoren op Schiphol verantwoordelijk is voor het 'aanvragen' en weer 'teruggeven' van een start- of landingsbaan aan de luchthaven, wordt de kans op herhaling van een dergelijk voorval verkleind", aldus LVNL.

De LVNL wijst tevens op het Runway Incursion Alerting System Schiphol (RIASS). Een belangrijk veiligheidsvangnet dat een waarschuwing afgeeft bij een botsingsrisico.