Zo’n drieduizend bezwaarschriften zijn er sinds begin dit jaar ingediend bij 41 gemeenten over het veranderen of stopzetten van de huishoudelijke hulp. 

Dat blijkt uit een steekproef van het vakblad Binnenlands Bestuur. Het blad spreekt van "een stortvloed" aan bezwaarschriften. In sommige gemeenten is zelfs tijdelijk extra personeel ingezet om de klachten te kunnen verwerken.

Bij de gemeente Utrecht, dat de hulp heeft versoberd, zijn tot nu toe 840 bezwaren binnengekomen. Oosterhout is helemaal gestopt met de huishoudelijke hulp, hier zijn ruim 300 bezwaarschriften binnengekomen. Opvallend zijn de 457 bezwaarschriften in de gemeente Den Haag, hier is namelijk niets veranderd in het zorgaanbod.

Er zijn ook gemeenten waar niet of nauwelijks bezwaar is aangetekend. In Heerenveen zijn tot nu toe drie bezwaarschriften binnengekomen over het stopzetten van de hulp, in Wijk bij Duurstede zes over de veranderde huishoudelijke hulp.

Hoogbejaard echtpaar

Volgens het onderzoek van Binnenlands Bestuur zijn er voor zover bekend besluiten genomen over zo'n kleine negenhonderd bezwaarschriften. Daarvan zijn er 549 gegrond verklaard en 326 ongegrond of afgewezen.

De bekostiging van de huishoudelijke hulp valt sinds begin dit jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Mensen, meestal ouderen, krijgen ineens geen hulp meer, terwijl ze dat voorheen wel ontvingen.

Het meest aansprekende voorbeeld is van een hoogbejaard echtpaar (88 en 89 jaar) uit het Friese Dantumadiel. Zij hadden een rechtszaak aangespannen, omdat de gemeente de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari niet meer wilde vergoeden. De rechter gaf het echtpaar eind vorig jaar gelijk: de hulp mag niet stopgezet worden.