De last die de controles van de Onderwijsinspectie een school geeft, weegt niet op tegen wat het oplevert. 

Dat vindt een op de tien schoolleiders in het mbo en bijna een op de vijf in het basisonderwijs, blijkt uit het onderzoek dat de Onderwijsinspectie heeft uitgevoerd onder de scholen die in het jaar 2013/2014 zijn bezocht. De resultaten zijn dinsdag gepubliceerd op de website.

De kritiek op de inspectie is vooral gericht op de werkwijze en niet zozeer op de inspecteur en het bezoek zelf, blijkt uit het onderzoek.

Over de inspecteurs zijn de scholen en instellingen grotendeels tevreden. Bijna alle scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en het mbo geven aan dat het inspectiebezoek zal leiden tot een betere kwaliteit van het onderwijs.

Uit een recent onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder 3500 leraren en directieleden blijkt dat zij vinden dat de controles zorgen voor extra administratieve druk. Volgens de AOb schieten de controles hun doel voorbij want onderwijspersoneel is te veel tijd kwijt aan de administratieve rompslomp.