De Koninklijke Landmacht herdenkt donderdag de prominente rol van de Nederlandse strijdkrachten tijdens de Slag bij Waterloo.

Op de Bernhardkazerne in Amersfoort wordt met een militaire ceremonie stilgestaan bij deze historische slag van tweehonderd jaar geleden.

Circa 350 militairen nemen deel aan de ceremonie, waarbij een krans wordt gelegd bij een veldaltaar. Detachementen van alle regimenten en korpsen die destijds deelnamen aan de veldslag ten zuiden van Brussel, zijn bij de ceremonie aanwezig.

Op 18 juni 1815 versloeg een internationale coalitie, met als kern een Brits-Nederlands en een Pruisisch leger, de toenmalige keizer Napoleon bij het plaatsje Waterloo. Daarmee kwam een einde aan de Franse overheersing van Europa.

Video: De Slag bij Waterloo in 60 seconden

Nederlandse bijdrage

De Nederlandse rol in de overwinning was van niet te onderschatten betekenis. Twee dagen voor de beslissende Slag bij Waterloo bracht de landmacht onder leiding van de Prins van Oranje (de latere koning Willem II) de oprukkende Franse troepen tot staan. Dat gebeurde in de Slag bij Quatre-Bras, tien kilometer verwijderd van Waterloo.

Twee dagen later stopte de Nederlandse generaal Chassé met zijn divisie de Keizerlijke Garde van Napoleon op het slagveld bij Waterloo. Kolonel Detmers' brigade dreef deze garde vervolgens in de armen van de Pruisische troepen, waarmee de slag definitief werd beslecht.

In zijn memoires roemde de verslagen keizer de capaciteiten van de Nederlandse troepen en de Prins van Oranje op het slagveld. Volgens de Koninklijke Landmacht is die rol lang onderbelicht gebleven.

Herdenkingsmunt

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert sloeg maandagochtend bij de Koninklijke Nederlandse Munt het eerste zogenoemde Waterloo Vijfje. Hiermee wordt de Slag om Waterloo herdacht. 

Aan de ene zijde van de munt is koning Willem-Alexander te zien. De punthoed van de Prins van Oranje, later Willem II, staat op de andere zijde als symbool van de slag.