De politiebonden hebben de verkeersteams van de politie opgeroepen om vanaf zaterdag verkeerscamera's en flitspalen niet meer te controleren op storingen of beschadigingen.

Dit is volgens de vakorganisaties een voorproefje van zwaardere acties die er aankomen om een betere cao voor het politiepersoneel af te dwingen. Naar verwachting worden door de actie minder verkeersovertredingen vastgelegd.

"Deze oproep geldt zolang minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur blijft weigeren acceptabele voorstellen voor een fatsoenlijke nieuwe cao op de overlegtafel te leggen", melden de bonden.

Sinds 8 maart delen actievoerende politiemensen alleen nog bekeuringen uit bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Ook de verkeersteams en radarwaarnemers zijn in maart al opgeroepen zich bij de actie aan te sluiten. Volgens de bonden kost deze actie de schatkist veel geld.

Estafetteactie

Donderdag was de laatste dag van de zogenoemde estafetteactie van de politiebonden. Daarbij is in elke eenheid van de politie een dag lang door groepen politiemensen het werk neergelegd om overleg over de cao-onderhandelingen bij te wonen.

Daarbij werd onder meer gekeken naar hardere acties dan tot nu toe zijn gehouden. In de loop van volgende week wordt bekendgemaakt hoe die nieuwe acties eruit zien.

De politiebonden eisen behalve een loonsverhoging van 3,3 procent ook andere maatregelen, zoals een bonus voor de ingrijpende reorganisatie die de politie doormaakt. Politiemensen hebben al vier jaar geen loonsverhoging gehad.