Militairen in burger zijn in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer de straat opgegaan om de politie te helpen meer te weten te komen over onder meer Turkse en Marokkaanse migrantengroepen.

Het project, dat inmiddels ook in Amsterdam-Noord is ingevoerd, begon onder de naam 'PsyCops' en liep verder onder de naam 'Anders Kijken'.

De term PsyCops is geïnspireerd door de psychologische operaties (Psyops) die door het leger in oorlogsgebieden worden uitgevoerd om 'hearts and minds' te winnen, zoals in Afghanistan.

Leden van het 'Tactical Psyops Team' van Defensie hielpen in 2012 Bos en Lommer in kaart te brengen. In 2014 gingen ze samen met agenten de straat op om ze te trainen.

Het was de bedoeling om met behulp van de observaties agenten te leren om "een netwerk van (in)formele sleutelpersonen op te bouwen" en meer te leren over "de manier waarop (allochtone) groepen burgers onderling communiceren".

Genuanceerdere kijk

Volgens de politie kan PsyCops worden toegepast op elke groep en gaat het dus niet per se om etnische groepen. Het kunnen bijvoorbeeld ook winkeliers zijn. Het doel is volgens de politie om de omgang met de groepen te bevorderen.

"De PsyCops-methode draagt bij aan een genuanceerdere kijk op groepen en groepsculturen", aldus een woordvoerster.

Infiltratie

Onderzoeker Paul Mutsaers van Tilburg University heeft kritiek op het project. Hij was aangesteld bij de Politieacademie en heeft onderzoek gedaan naar de omgang door de politie met migranten.

"Een dergelijke infiltratie van de privélevens van Nederlandse burgers strookt niet met de waarden van een vrije en democratische samenleving", aldus Mutsaers.