Middelbare scholen laten de Cito-scores nog steeds mee wegen bij het aannemen van nieuwe leerlingen. Dit is sinds 1 maart niet meer toegestaan.

RTL Nieuws hield een enquête onder schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs waar uit blijkt dat de Cito-toets nog steeds als criterium wordt gehanteerd bij de selectie van nieuwe leerlingen.

In de nieuwe situatie krijgt een leerling van groep 8 een schooladvies: dat is alles wat een middelbare school weet van de toekomstige eerstejaars. Toch vragen scholen nog steeds om een Cito-score.

Hoeveel scholen dit nog doen, is niet duidelijk. Maar de schoolleiders die dit doen, overtreden wel de wet. De Cito-score mag alleen nog door een basisschool worden gebruikt om een eerste schooladvies indien nodig bij te stellen.

De Algemene Vereniging Schoolleiders wil naar aanleiding van de enquête dat er betere afspraken worden gemaakt over de toelating van leerlingen.