Afgelopen jaar hebben tuchtrechters 1.291 klachten ontvangen over advocaten. Dat zijn er een stuk minder dan het jaar ervoor, toen waren het er 1.584. 

Maar van een dalende trend is nog geen sprake: het aantal klachten ligt nog steeds 27 procent hoger dan in 2009. Ongeveer een derde van de klachten is gegrond verklaard.

Het gaat dan om bijvoorbeeld onder de maat presterende advocaten, gebrekkige communicatie met cliënten, kwesties rond geheimhouding en financiële kwesties.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2014 van Hof en raden van discipline, dat donderdag is gepubliceerd.

In 2014 zijn er 9 advocaten onherroepelijk geschrapt van het tableau. Er werden 42 schorsingen van maximaal een jaar opgelegd.