Steeds meer basisscholen laten de schoolkinderen korter op school lunchen en eerder naar huis gaan. Ze stappen steeds vaker af van het traditionele schooltijdenmodel.

Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek woensdagochtend.

Bij het klassieke schooltijdenmodel beginnen kinderen tussen 8.30 en 8.45 uur en eindigt de schooldag tussen 14.30 en 15.30 uur. Lunchen gebeurt tussen de middag thuis of tijdens overblijf op school. Woensdagmiddag is vrij.

In het komende schooljaar zal nog 56 procent van alle scholen gebruikmaken van deze traditionele onderwijstijden. In 2011-2012 waren dat er meer dan driekwart (77 procent).

Korte lesdagen

Het model met een korte lunchpauze wint daarentegen aan populariteit. Daarbij krijgen kinderen een kortere lunchpauze en eten ze op school. Ze gaan tussen 14.00 en 14.30 uur naar huis. 

In het schooljaar 2011-2012 gebruikte 1 procent van de basisscholen dit zogenaamde 'vijf-gelijke-dagen-model', het komende schooljaar is dat 9 procent.

Ook het 'continurooster' zal vaker worden gebruikt. Daarbij gebruiken scholen ook kortere lunchpauzes en gaan kinderen eerder naar huis (14.45 uur), maar blijft de woensdagmiddag vrij. In 2015-2016 gaat 23 procent van alle basisscholen dit model gebruiken. Dat was in 2011-2012 nog 6 procent.

Opvang met sport

Leerkrachten zouden het liefst zien dat hun leerlingen het 'bioritmemodel' krijgen, met lestijden van 10.00 uur tot 12.00 uur en 14.30 tot 16.30 uur. De opvang is op school en kinderen kunnen dan sporten of ontspannen.

31 procent van de ondervraagden vindt dat het beste model, maar scholen lijken daar niet voor te willen kiezen.