Op het forum van Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam wordt hevig geld geboden zodat groep 8-leerlingen toch naar de school van hun eerste keuze kunnen. De bedragen lopen nu al in de duizenden euro's, blijkt uit de berichten op het forum.

Op het forum wordt een schoolmatch voor het 4e Gymnasium aangeboden in ruil voor een plaats op het Barlaeus. Daarbij wordt beloofd een som van 20.000 euro te betalen.

De stichting zelf meldt op Twitter dat het om een hoax gaat. Het betreffende bericht is inmiddels verwijderd.

Volgens betrokkenen staat het bericht echter niet op zichzelf, meer ouders bieden geld om hun kind tóch op de school van hun keuze te krijgen. Of het geld ook echt betaald wordt, is niet duidelijk.

Uitgeloot

Deze week bleek dat het nieuwe matchingssysteem, dat er voor moest zorgen dat groep 8-leerlingen niet meer werden uitgeloot, er vooral voor heeft gezorgd dat veel leerlingen niet naar de school van hun eerste keuze kunnen.

Een kwart van alle achtste groepers kunnen dit jaar niet naar hun eerste keuze, terwijl dat vorig jaar maar vijf procent van alle leerlingen betrof.

Veel ouders van kinderen die werden uitgeloot voor de school van hun keuze zijn boos op de gemeente omdat er niet geruild mag worden. Een moeder spant dan ook een kort geding aan.