Het overheidsoptreden bij de gewapende indringer in het NOS-gebouw op 29 januari was in grote lijnen goed. 

Maar het crisisoverleg eromheen kon beter om onduidelijkheden te voorkomen. Dat is de uitkomst van een evaluatie door een extern bureau op verzoek van burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum.

De jongeman met het wapen werd snel overmeesterd en ook onder meer de afzetting en het opkomen van de nodige functionarissen ging goed. Minpunt was dat er twee crisisorganisaties ontstonden: de zogeheten driehoek waar OM, politie en burgemeester in zitten, en de zogeheten GRIP-crisisorganisatie met daarin onder meer de veiligheidsregio.

Tijdens het incident hadden beide organisaties onvoldoende contact met elkaar, zeggen de onderzoekers van Crisislab. Daardoor wist bijvoorbeeld de driehoek, die een persconferentie gaf, te laat dat het om een nepwapen ging. Ook had de informatievoorziening naar buiten toe sneller kunnen plaatsvinden.

Video: Man met nepwapen eist zendtijd NOS Journaal

Alarmpistool

Tarik Z. drong het NOS-gebouw binnen met een alarmpistool. Hij gijzelde een beveiliger en eiste zendtijd om over ''grote wereldzaken'' te vertellen. In een lege studio werd Z. overmeesterd door de politie. Een uitzending van het Journaal ging niet door.

Na het incident zijn maatregelen genomen om de veiligheidssituatie op het Media Park te verbeteren. Zo zijn er extra camera's geïnstalleerd en heeft de politie aanvalsplannen opgesteld voor diverse gebouwen.

Het advies van de onderzoekers om bij zulke incidenten een leider van de veiligheidsregio toe te voegen aan de driehoek, wordt door de veiligheidsregio 'opgepakt'.