De kindertransporten vanuit Kamp Vught zijn zondag herdacht. Dat gebeurt op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp Vught, in samenwerking met Stichting Sobibor.

Op 6 en 7 juni 1943 werden bijna 1.300 Joodse kinderen vanuit Vught naar het vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd en daar meteen vermoord.

Deze gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog worden jaarlijks herdacht. Dat gebeurt in een plechtigheid rond het kindergedenkteken, waarin de namen en leeftijden zijn verwerkt van bijna 1.300 weggevoerde kinderen.

Video: Kindertransporten Kamp Vught herdacht

Voorafgaand aan de herdenking lazen kinderen uit groep 7 van de Vughtse basisschool De Schalm de namen van deze kinderen voor langs de route naar dit kindermonument.

Ook was er een overdenking door Hella de Jonge, wier ouders Eli Asser en Eva Croiset de oorlog overleefden door onder te duiken.