Er is veel mis bij de brandweer. Zo dragen brandweermensen te lang de kleren die bij het blussen vies zijn geworden. De uniformen worden niet altijd goed schoongemaakt. 

Zelfs bij het kankerverwekkende asbest worden de procedures ''niet nageleefd’’.

Dat concludeert de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, in een rapport dat donderdag naar buiten is gebracht.

Volgens de dienst zijn de protocollen en voorschriften bij geen enkele brandweerregio helemaal op orde. Daardoor zijn incidenten gebeurd, maar ''de brandweer leerde op landelijk niveau onvoldoende van de (bijna-)ongevallen’’, aldus het rapport.

Brandweer Nederland zegt in een reactie te werken aan verbetering. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers noemt het ''ontoelaatbaar dat veiligheidsregio’s zich niet aan de wet- en regelgeving houden''.

Volgens de brandweervakbonden bevestigt de inspectie ''volledig het vermoeden dat er veel mis is bij de brandweer’’.