Het aantal fietsendiefstallen is vorig jaar gestegen van 109.886 naar 113.779. Dat komt neer op ruim 311 gestolen fietsen per dag.

Fietsendieven gebruiken echter minder vaak geweld. Dat aantal daalt van 159 in 2013 naar 148 incidenten in 2014.

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl van de politie heeft ontvangen. Het gaat om incidenten die door de politie zijn geregistreerd, dus het werkelijke aantal ligt mogelijk nog veel hoger.

"Het kan zijn dat mensen een grotere bereidheid hebben om aangifte te doen van hun gestolen fiets", vermoedt een woordvoerster van de politie.

Fietsendiefstal

Groningen

In Groningen worden relatief de meeste fietsen gestolen met 17,2 incidenten per duizend inwoners. Ook Vlieland (17,1), Nijmegen (16,2) en Maastricht (15,9) hebben te maken met veel fietsendiefstallen per duizend inwoners.

Groningen en Nijmegen zijn beide studentensteden, wat volgens de politie een verklaring kan zijn voor het hoge aantal diefstallen. "Studenten zijn veelal afhankelijk van hun fiets als vervoermiddel. Zij hebben ook een smallere beurs. Daarom zijn zij wellicht eerder bereid om aangifte te doen van een gestolen fiets."

In absolute aantallen worden de meeste fietsen in Amsterdam gestolen, jaarlijks 9.616. Dat komt neer op ruim 26 gestolen fietsen per dag. Relatief zijn dat 11,9 gestolen fietsen per duizend inwoners.