De korpsleiding van de Nationale Politie wil het roer omgooien nadat duidelijk is geworden dat de problemen rond de reorganisatie en de financiële situatie veel groter zijn dan gedacht.

Dat meldt de NOS maandag op basis van een niet gepubliceerde nota. De korpsleiding wil de nu lopende, zeer ingrijpende reorganisatie van de politie afremmen. 

Er moet volgens de politieleiding op dit moment te veel, tegelijkertijd. Daarom gaan er scherpe keuzes worden gemaakt.

Eén van de plannen van de korpsleiding is om de burgemeesters weer zeggeschap te geven over de politie. Zij moeten straks kiezen welke misdaadbestrijding prioriteit krijgt.

Nu ligt de zeggenschap nog bij de korpsleiding in Den Haag, maar die samenwerking loopt niet goed genoeg, zo is het oordeel.

Financieel

Uit de nota blijkt verder dat de Nationale Politie er financieel slecht voor staat. Er moet ruim twee keer zoveel worden bespaard als gedacht; een half miljard per jaar.

Daar tegenover staat dat de politie meer uitgeeft aan salarissen. Jarenlang zouden er teveel nieuwe studenten zijn aangenomen op de Politieacademie. Voor deze extra mensen krijgt de politie geen extra geld: dit moet uit de reserves gehaald worden.

Video: Korpsleiding wil reorganisatie politie remmen

Twijfel

De politiebonden NPB en ACP zijn blij dat de korpsleiding de grote problemen bij de Nationale Politie erkent, maar twijfelen of de huidige leiding hier nog iets aan kan doen.

"De kloof tussen de korpsleiding en de medewerkers is onverminderd groot", zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. "Onze achterban heeft geen geloof meer dat deze korpsleiding dit tot een goed eind gaat brengen."

Geen keuzes maken

''De minister heeft de druk op het politieapparaat te hoog opgevoerd door te veel prioriteiten te stellen en geen keuzes te maken", meent D66-Tweede Kamerlid Magda Berndsen. "Dat de korpsleiding het roer wil omgooien, verbaast mij dan ook niets. D66 wil zo snel mogelijk opheldering."

Berndsen vindt het een goede zaak als burgemeesters weer meer zeggenschap krijgen. "Zij gaan immers over de openbare orde, maar op veel belangrijke dossiers wordt hun mening nu genegeerd. Denk aan de aanpak van wietteelt. Burgemeesters willen massaal experimenteren met wietteelt, maar ze worden met een kluitje in het riet gestuurd. Daar komt nu hopelijk verandering in.''

Niet verstoren

''Het gaat om een ongekend grote reorganisatie, maar we moeten niet vergeten dat die is begonnen vanuit een behoefte van de politie en de bonden", zegt PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch. "Ook de politiek was voor. Maar het duurt lang en er zijn zorgen. Daarom wordt al gekeken naar een ander tempo en een herijking."

Marcouch zegt dat de reorganisatie veel betekent voor politiemensen. Ook wijst hij op het feit dat de afgelopen tijd extra veel op de politie is afgekomen zoals de ramp met vlucht MH17 en de terreurdreiging. Daar komen de problemen rond de cao nu bij.

"We moeten de voortgang van de reorganisatie niet verstoren. Maar de reorganisatie komt pas na de twee belangrijkste zaken: de bescherming van de samenleving en de veiligheid van de politiemensen.''