De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa heeft in 2014 ruim 232.000 euro uitgekeerd aan 485 rechthebbenden van levensverzekeringspolissen die na de Tweede Wereldoorlog nooit zijn uitgekeerd. 

Dat heeft het Verbond van Verzekeraars donderdag laten weten

Stichting Sjoa is voortgekomen uit een overeenkomst tussen het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg. Doel van de overeenkomst is de afwikkeling van levens- en uitvaartverzekeringen van Joodse verzekerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn beroofd.

De levensverzekeringen zijn na de oorlog niet uitgekeerd, bijvoorbeeld omdat de nabestaanden niet wisten dat omgekomen familieleden een polis hadden. De stichting onderzoekt dit en zorgt voor de afwikkeling.

Sinds de oprichting in 1999 heeft Stichting Sjoa ruim 7,5 miljoen euro uitgekeerd aan Joodse slachtoffers en hun nabestaanden.

De hoogste uitkering vorig jaar was bijna 31.000 euro. Er zijn in totaal 76 polissen uitgekeerd aan 485 rechthebbenden, flink meer dan het jaar ervoor, toen 289 rechthebbenden een uitkering kregen. De gemiddelde uitkering was echter iets lager, 479 euro ten opzichte van 752 euro in 2013.

Vervolgonderzoek

Een verklaring voor de afname van het gemiddelde is dat de stichting afgelopen jaar relatief veel vervolgonderzoek heeft gedaan naar erfgenamen die verder van de polishouder afstonden. Daardoor hadden meer mensen recht op een deel van de polis, wat leidde tot kleinere delen van nalatenschappen. Een 'trend’ die in 2013 ook al zichtbaar was, aldus het Verbond van Verzekeraars.