Femke Halsema moet de financiële situatie van de Universiteit van Amsterdam onder de loep gaan nemen.

Dat staat in het voorstel van de actiegroep RethinkUva.

Halsema moet een onafhankelijke commissie gaan leiden die een financieel oordeel over de stand van zaken van de UvA moet geven.

Ze wordt hierin bijgestaan door een aantal financiële experts, waaronder Victor Eiff: voormalig hoofd van de Rekenkamer in Amsterdam.

De lijst met de beoogde commissie is het resultaat van wekenlang overleg tussen actievoerende studenten en werknemers van de UvA.

Het instellen van de commissie volgt de bezetting van het Maagdenhuis door medewerkers en studenten uit onvrede met de gang van zaken rondom de universiteit. Dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van topvrouw Louise Gunning.

Het voorstel van ReThinkUva wordt ter goedkeuring naar alle studenten en medewerkers van de UvA gestuurd. Halsema onderzocht eerder de financiële situatie van de Amarantis scholengroep.