Voor het vijfde jaar op rij groeit het aantal leerlingen op de middelbare school, terwijl het aantal leraren daalt. 

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) is leerling-leraarverhouding de afgelopen jaren gestegen naar zestien op een.

De AOb vindt dit opmerkelijk, want ''de schoolbesturen kregen 67 miljoen euro om meer banen voor jongeren te creëren''.

De leerling-leraarverhouding is niet hetzelfde als het aantal leerlingen dat in een klas zit. Omdat er naast docenten ook interne begeleiders, remedial teachers en vakleerkrachten worden ingezet, is de gemiddelde klassengrootte groter dan de leerling-leraarverhouding. In 2010 was de leerling-leraar ratio nog 14,5.

In oktober 2014 telden de middelbare scholen 7000 tot 11000 leerlingen meer dan het jaar ervoor. Er waren ongeveer 200 docenten minder.

Leerling-leraar ratio

Bron: AOB© NU.nl/Shannon Bakker