De politie heeft vorig jaar bij 96 onaangekondigde huiscontroles bij vuurwapenbezitters tekortkomingen geconstateerd. Dat is het hoogste aantal in zeker acht jaar.

Het gaat om personen die hun vuurwapen of munitie niet veilig hebben opgeborgen. Elke vergunninghouder wordt minimaal eens in de drie jaar onaangekondigd thuis gecontroleerd.

Vorig jaar telde Nederland 72.645 vergunninghouders, die 205.347 wapens in bezit hebben.

Dat blijkt uit gegevens die NU.nl via de Wet openbaarheid van bestuur bij de politie heeft opgevraagd.

Van de 96 huiscontroles waar iets mis was heeft de politie bij 90 in een vervolgtraject alsnog haar goedkeuring geven. Overigens is het aantal huiscontroles flink afgenomen, van 33.155 in 2013 naar 27.727 vorig jaar. Daarmee is ongeveer een derde van de vergunninghouders gecontroleerd.

Bedreiging van veiligheid

Van 216 personen is de vergunning ingetrokken, omdat zij onjuiste gegevens hebben verstrekt, het wapen en de munitie niet op de juiste manier hebben bewaard of een ernstige bedreiging voor de veiligheid vormden.

Daarnaast wilden 86 personen een vergunning aanvragen, maar zijn die om dezelfde redenen geweigerd.

Na de schietpartij in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de politie de procedure tijdens en na de aanvraag van een wapenvergunning opgeschroefd. Tristan van der Vlis schoot op die dag zes personen en zichzelf dood in winkelcentrum de Ridderhof, en verwondde ook nog eens zeventien mensen.

Van der Vlis had een wapenvergunning, maar bleek achteraf met psychische problemen te kampen ten tijde van zijn vergunningaanvraag. De 24-jarige dader zat ook enige tijd in een gesloten inrichting.