Op het hoger beroepsonderwijs (hbo) zal de komende jaren worden ingezet op ruimte voor studenten om te specialiseren.

Dat staat in het visiestuk van de gezamenlijke hogescholen, verenigd in de Vereniging Hogescholen, over de koers om het onderwijs te verbeteren. Dinsdagmiddag bood voorzitter Thom de Graaf het stuk aan aan minister Jet Bussemaker (Onderwijs).

Volgens de hogescholen moet er binnen het onderwijsaanbod ruimte komen voor "mogelijkheden en ambities van het individu".

Er zullen daarom meer speciale trajecten binnen de opleidingen komen, zoals excellentietrajecten voor ambitieuze studenten. Volgens de Vereniging Hogescholen is deze differentiatie een nadrukkelijke wens vanuit de arbeidsmarkt.

Verder moeten er ook meer hbo-masters komen, vanwege "toenemende hogere eisen die de samenleving stelt aan hbo-professionals".

Diploma

De hogescholen willen daarnaast dat in 2025 een veel hoger percentage van de hbo-studenten ook daadwerkelijk een diploma haalt. Nu haken veel studenten af of doen ze onevenredig lang over hun studie, zo stelt de Vereniging Hogescholen.

Verder moeten er meer lectoren en docent-onderzoekers komen om het praktijkgericht onderzoek op het hbo te kunnen "verdiepen en verbreden". 

De ambitie van de hogescholen is om in 2025 een "lerende cultuur" te hebben gerealiseerd, met "zelfbewuste docententeams en een stevige wisselwerking met het beroepenveld".

Binnenkort komt Bussemaker met haar visie over de toekomst van het hoger onderwijs. Door het afschaffen van de basisbeurs komt er geld vrij om te investeren in het hoger onderwijs. Zij heeft al aangekondigd veel extra docenten te willen.