De 74-jarige Albert Heringa, die in 2008 zijn 99-jarige moeder aan haar vrijwillige levenseinde hielp, wordt niet langer vervolgd. 

Dat heeft het gerechtshof in Arnhem woensdag bepaald

Heringa kon zich beroepen op een noodtoestand. Hij heeft helemaal zorgvuldig en transparant gehandeld en wordt daarom ontslagen van vervolging, besloot het hof. Heringa slaakte een zucht van verlichting. "Ik ben heel blij'', reageerde hij. Vanaf de publieke tribune klonk applaus.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep (weer) drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen Heringa, nadat de rechtbank hem schuldig had verklaard zonder straf op te leggen.

Het OM bestudeert het besluit van woensdag alvorens het een uitspraak doet over een eventueel beroep in cassatie.

Volgens het OM bestaat er geen twijfel over de integriteit van de motieven van Heringa, maar het vindt zijn handelen wel strafbaar. Het helpen bij zelfdoding volgens de normen van de euthanasiewetgeving is en blijft exclusief voorbehouden aan artsen, reageert het OM. ''In de wet is dit op uiterst zorgvuldige en transparante wijze geregeld.''

Medicijnen

In 2008 besloot Heringa zijn 99-jarige moeder Moek te helpen een einde aan haar leven te maken omdat dat naar haar mening voltooid was. Deze stap nam hij toen zijn moeder niet geholpen kon worden door een arts en Moek besloot haar medicijnen op te sparen om daarmee zelf haar leven te beëindigen.

In 2010 trad Heringa met zijn verhaal in de openbaarheid via de documentaire De Laatste Wens van Moek en kwam zijn zaak voor de rechter. In 2013 oordeelde de rechter dat Heringa schuldig was, maar niet hoefde te worden gestraft. Het OM ging tegen die uitspraak in beroep.

Toetsen

Het gerechtshof in Arnhem zegt nu dat Heringa voldoende heeft getoetst dat 'Moek' psychisch en fysiek vreselijk leed en dat de doodswens van zijn moeder echt was. Het gerechtshof: ''Dat baseren we op de geluidsopnamen en beelden van gesprekken die hij daarover met haar voerde.''

Ook mochten Heringa en zijn moeder ervan uitgaan dat er geen andere uitweg meer was, omdat ze voldoende hadden geprobeerd om hulp bij de zelfdoding te krijgen. Ten slotte heeft Heringa alles transparant en controleerbaar vastgelegd. Uiteindelijk heeft hij ook de daadwerkelijke hulp zelf zorgvuldig uitgevoerd. Hij heeft een protocol voor een pijnloze zelfdoding genomen.

Video: NU.nl in gesprek met Albert Heringa