Van alle bevolkingsgroepen in Nederland hebben Somaliërs de meeste problemen op de arbeidsmarkt. De helft van de Somalische Nederlanders zit in de bijstand en slechts een op de vijf heeft werk.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), schrijft de Volkskrant dinsdag.

Integratiedeskundigen zeggen dat er daarom speciaal doelgroepenbeleid moet komen voor Somalische Nederlanders om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Van de 37 duizend Somaliërs in Nederland, is het merendeel gearriveerd als asielzoeker. Ze hebben het moeilijker dan andere vluchtelingengroepen. Zo zouden Afghanen en Iraniërs twee keer zo vaak werk hebben.

Moeite

Van de Somalische Nederlanders is 1 procent zelfstandig ondernemer. Ze zouden moeite hebben met het afwikkelen van administratieve zaken en het verkijgen van een startkapitaal.

Een belangrijke oorzaak van de hoge werkloosheid is een laag opleidingsniveau of analfabetisme. "Het zijn vaak jonge, alleenstaande mannen of vrouwen, die de Nederlandse taal niet goed spreken en geen geweldig ontwikkeld netwerk hebben", zegt onderzoeker Jaco Dagevis van SCP.

Asielbeleid

Mogelijk is de overgang van de Nederlandse overheid naar een algemeen asielbeleid, die weinig aandacht heeft voor kwetsbare groepen, nadelig voor Somaliërs. Ze zouden zelf hun inburgering moeten regelen en de Nederlandse taal leren.

"Maar dat is bijna niet te doen voor mensen die zelfs in hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven", zegt Ilse van Liempt van de Universiteit Utrecht, die onderzoek deed naar de Somalische gemeenschap in Nederland.