Er moet een aparte juridische status komen voor vermiste personen. Familieleden kampen nu geregeld met juridische en praktische problemen, omdat ze niet kunnen handelen uit naam van een vermiste.

Daarvoor pleiten Slachtofferhulp Nederland, de Vereniging Achterblijvers na Vermissing en familieleden, zo meldt de Volkskrant.

Volgens de krant ontstaan de problemen bijvoorbeeld wanneer de kostwinner van een gezin spoorloos verdwijnt. Een werkgever mag iemand die niet meer op zijn werk verschijnt, op staande voet ontslaan. Het gezin komt dan zonder inkomsten te zitten, terwijl vaste lasten zoals een hypotheek blijven doorlopen.

Ook kunnen verzekeringen en abonnementen niet worden opgezegd zonder een handtekening van de betreffende persoon. Een achterblijvende partner die in betalingsproblemen raakt, kan een huis dat samen is gekocht bijvoorbeeld niet verkopen, want ook daarvoor is de handtekening van de vermiste nodig.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp zegt dat het jaarlijks via de politie zo'n honderdvijftig zaken doorkrijgt van Nederlanders die langdurig zijn vermist in binnen- of buitenland. De familie van deze mensen komt vaak in een bureaucratische rompslomp terecht, omdat banken en overheidsinstellingen geen protocol hebben voor het omgaan met mensen die zijn verdwenen, maar van wie niet is bewezen dat ze zijn overleden.

"Je bent voor de wet levend of je leeft niet meer", zegt een woordvoerder van Slachtofferhulp tegen de krant. "Dat lijkt logisch, maar het veroorzaakt veel praktische problemen. Een aparte juridische status voor vermisten zou dat oplossen."