De kans bestaat dat de tot drie jaar cel veroordeelde ex-neuroloog Ernst Jansen Steur niet naar de behandeling gaat van zijn hoger beroep, in Arnhem later deze maand. Zijn familie wil liever niet meer dat hij het woord voert. 

Jansen Steur zou niet meer in staat zijn zich te verwoorden en te verdedigen. De familie, met name zijn zoon, is er van overtuigd dat de oud-arts van het MST zelf hersenletsel heeft.

Peter Plasman, de advocaat van de arts, bevestigt dat het "zeker een punt is dat speelt" of Jansen Steur daar zelf het woord moet doen.

"In het algemeen geldt natuurlijk dat een verdachte altijd kan besluiten om niet te komen, om welke reden dan ook. Een verdachte kan ook besluiten gebruik te maken van zijn zwijgrecht. Maar hoe het in deze zaak gaat, daarover kan ik nog niets zegen."

In Almelo leidde de manier waarop de arts zich verdedigde en verwoordde regelmatig tot irritatie tussen hem en de getuigendeskundige en de rechtbank.

Veroordeling

Jansen Steur werd door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot drie jaar cel voor mishandeling van patiënten. Ook werd hij verantwoordelijk gehouden voor een zelfdoding van een patiënte. Hoewel een getuigedeskundige hem verminderd toerekeningsvatbaar achtte, nam de rechbank dat niet over.

Het gerechtshof in Arnhem heeft voor het hoger beroep, later deze maand, aanvullend neurologisch onderzoek laten uitvoeren om helder te krijgen of Jansen Steur bij een auto-ongeluk in 1990 hersenletsel opliep en of dat een rol kan hebben gespeeld.

Persoonlijkheidsonderzoek

Plasman zal dan ook het eerdere persoonlijkheidsonderzoek uit Almelo inbrengen, waaruit zou blijken dat de ex-arts niet helemaal toerekeningsvatbaar is.

"Dat is toen eigenlijk vrij simpel van tafel geveegd, omdat het niet voldoende was onderbouwd. De rechtbank had toen moeten zorgen dat het een onderbouwing kreeg. Zo mis je een schakel. Dat het niet is onderbouwd, wil immers nog niet zeggen dat het niet zo is."

Verpleeghuisarts

Metta de Noo, gepensioneerd verpleeghuisarts, nam het vorige week voor de arts en zijn familie op. De Noo speelde eerder een grote rol in het vrijkrijgen van Lucia de B. Ze ziet in het optreden van Jansen Steur bij de rechtbank in Almelo het bewijs dat hij beter kan zwijgen.

Zij zegt er zeker van te zijn dat Jansen Steur een ‘frontaal syndroom’ heeft. Ze adviseert de familie hem niet bij het hof het woord te laten voeren. "Ze moeten stoppen hem te zien als verdachte, maar hem zien als een patiënt."

Volgens haar overlegt Jansen Steur ook niet meer zelf met Plasman, maar neemt zijn zoon het overleg met de verdediging voor zijn rekening. De advocaat wil dat niet bevestigen.

Plasman zal De Noo niet oproepen als getuige.