Exploitant EPZ kan de veiligheid van de kerncentrale in Borssele nog verder verbeteren door meer aandacht te besteden aan de training van leidinggevenden en betere samenwerking tussen management en medewerkers.

Dat staat in een maandag gepubliceerd rapport van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA).

Ook heeft EPZ moeite om in het gewenste tempo de maatregelen te nemen die verplicht zijn na de ramp in de Japanse kerncentrale van Fukushima in maart 2011. Daarbij gaat het onder meer om het koel houden van het splijtstofstavenbassin.

De Zeeuwse centrale is wel als 'veilig' bestempeld en presteert op een aantal punten beter dan veel andere nucleaire centrales in de wereld, aldus het rapport.

IAEA

Twintig deskundigen van het IAEA hebben vorig jaar september de veiligheid van de kerncentrale onderzocht. In het rapport is het team van de nucleaire waakhond vooral positief over het risicomanagement, grote ongevalsoefeningen die geregeld worden gehouden en het beheer van materieel voor de ongevalsbestrijding.

Erkenning EPZ

EPZ erkent dat de kerncentrale nog veiliger kan worden gemaakt. De exploitant heeft inmiddels meer mensen uit de praktijk in het hogere management opgenomen. "Die weten uit eerste hand hoe belangrijk veiligheid is en zijn daardoor alerter zodat de veilige productie ook op lange termijn gewaarborgd blijft."

Ook wil EPZ nog meer investeren in onderhoud en controle van onderdelen van de centrale. Op onder meer roestvorming door beschadigde verflagen of sporen van oliedruppels gaat de exploitant strenger toezien.