Thom Karremans, oud-commandant van de Nederlandse blauwhelmen in Bosnië, en zijn toenmalige secondanten worden niet vervolgd voor hun betrokkenheid tijdens de val van de moslimenclave Srebrenica. 

Dat is woensdag bepaald door het gerechtshof in Arnhem.

Bij de val werden duizenden moslimmannen vermoord door Bosnische Serviërs. Dutchbat zat in Bosnië om de plaatselijke bevolking te beschermen. 

Nabestaanden van drie slachtoffers van dat bloedbad vinden dat Karremans medeplichtig is aan moord, oorlogsmisdaden en genocide. Ze spanden daarom een procedure bij het hof aan. 

Het OM kwam eerder tot de conclusie dat Karremans, zijn toenmalig rechterhand Rob Franken en adjudant Berend Oosterveen ''niet verwijtbaar hebben gehandeld''.  De advocaat van de nabestaanden, Liesbeth Zegveld, vindt echter dat het OM de zaak onvoldoende heeft onderzocht.

Hasan Nuhanovic, destijds tolk van Dutchbat, is een van de nabestaanden die vervolging eiste. Zijn broer kreeg opdracht om de Nederlandse basis te verlaten en zijn vader besloot uit eigen beweging om met zijn zoon mee te gaan. Ook Rizo Mustafic, elektricien van Dutchbat, moest de basis van Dutchbat verlaten. Ook zijn nabestaanden eisten berechting.

Video: Karremans en secondanten niet vervolgd

Geen wetenschap

Karremans, Franken en Oosterveen hadden volgens het gerechtshof geen wetenschap van de bedoelingen van de Bosnische Serviërs. Een veroordeling voor volkerenmoord is daarom uitgesloten, menen de rechters van het hof. Daarom is vervolging ''zinloos''.

Het hof vindt verder dat Oosterveen ''een stomme fout heeft gemaakt, met vreselijke gevolgen'', door Mustafic van de compound te sturen. ''Enige opzet valt hierin echter niet te ontdekken'', concludeert het gerechtshof in Arnhem. Voor Oosterveen zou ''op zijn hoogst'' een berechting voor dood door schuld kunnen worden ''gerechtvaardigd''. Het hof: ''Dat misdrijf is echter inmiddels verjaard.''

De nabestaanden zijn het niet eens met het besluit van het gerechtshof in Arnhem en stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat meldt hun advocate Liesbeth Zegveld.

'Geen goede dag'

Tegen zijn advocaat Geert-Jan Knoops heeft Karremans gezegd dat het "vreemd genoeg" geen goede dag voor hem is, meldt de NOS. Hij hoopte namelijk dat de werkelijke verantwoordelijken zich hadden moeten verantwoorden. 

"Karremans en Oosterveen laten weten dat voor hen de zaak definitief is gesloten: zij willen verder met hun leven dat de laatste jaren werd getekend door de druk van deze zaak. Ook hopen zij dat de Dutchbatters uit deze beslissing hoop en moed putten om verder te gaan met hun levens'', aldus zijn advocaten.

Defensie

Het ministerie van Defensie is tevreden met de uitspraak van het hof. Ook is Defensie blij dat er voor de drie oud-medewerkers een einde is gekomen aan een periode van onzekerheid, zegt een woordvoerder.

Het OM zegt in een reactie dat het zich kan vinden in het besluit van het hof. ''Het OM is van meet af aan van oordeel geweest dat er geen gronden zijn om de drie ex-Dutchbatters als verdachte aan te merken en verder (strafrechtelijk) onderzoek in te stellen naar vermeende strafbare feiten'', aldus het OM.

Spijtig

Het is goed en terecht dat het hof heeft besloten dat oud-Dutchbatcommandant Thom Karremans niet strafrechtelijk hoeft te worden vervolgd. Maar het is tegelijkertijd spijtig dat legertop en politici daardoor buiten schot blijven. Dat laat Davey Maat weten namens Vereniging Dutchbat 3, een vereniging voor oud-Dutchbatmilitairen.

Maat zegt dat door de beslissing geen dieper onderzoek plaatsvindt naar de leidinggevenden boven Karremans. ''De beslissing is toen genomen: zo gaan we op pad. De bevolking diende beschermd te worden. Maar de beschermingsmiddelen ontbraken'', zegt Maat.

De legertop en politici die de beslissingen hadden genomen zouden mogelijk worden gehoord als het tot vervolging van Karremans, zijn adjudant Berend Oosterveen en rechterhand Rob Franken was gekomen. ''De mensen die om hulp vroegen hadden gewoon beschermd moeten worden. Maar het was een onuitvoerbare opdracht. Degenen die hebben gefaald blijven buiten schot'', aldus Maat.