Poolse en Bulgaarse migranten in ons land voelen zich steeds vaker gediscrimineerd, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag. 

Eind 2010 ervaarde 17 procent van de Bulgaren in Nederland discriminatie, begin 2013 was dat toegenomen tot 66 procent. Onder de Polen ging het van 39 naar 49 procent.

Polen zijn nog altijd in meerderheid tevreden. 81 procent van de Poolse groep is blij in Nederland. Bulgaren waren in 2013 juist een stuk minder tevreden dan eind 2010. Dat aandeel ging van 71 naar 45 procent.

Toch zijn meer Bulgaarse migranten van plan om in Nederland te blijven. Begin 2013 gaf 47 procent aan niet te willen vertrekken, anderhalf jaar eerder was dat 33 procent. Onder Polen bleef het met 56 procent stabiel.

Vertrek

Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen en arbeidsmigranten vaker alweer uit Nederland zijn vertrokken, mensen met een gezin minder vaak. Ook hoger opgeleide Poolse en Bulgaarse migranten zijn vaker vertrokken dan lager opgeleiden.

81 procent van de Polen in Nederland had in 2013 een baan. Onder Bulgaarse migranten is dat een stuk lager. 58 procent van de Bulgaarse mannen gaf aan werk te hebben, tegen 22 procent van de Bulgaarse vrouwen.

De conclusies staan in het rapport Langer in Nederland van het SCP, dat dinsdag verschijnt. Polen en Bulgaarse migranten zijn tijdens hun eerste jaren in Nederland gevolgd. Volgens het SCP is dat in Nederland niet eerder gebeurd en is het in internationaal opzicht ook vrij uniek.

Het rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.