Het plan om de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen te ontpolderen, is definitief nadat vrijdag een laatste juridische hobbel werd genomen.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde de verpachter die de meeste gronden in de polder in eigendom heeft, in het ongelijk.

De rechtbank acht de verpachter niet in staat om het ontpolderen zelfstandig uit te voeren. Vorige maand hadden al twaalf van de achttien boeren in de polder een overeenkomst met het Rijk getekend over schadeloosstelling of een grondruil.

295 hectare

De uitspraak houdt in dat de Hedwigepolder binnenkort echt verandert in een natuurgebied waarin getijden hun gang kunnen gaan.

De verpachter wilde de grond pachtvrij maken en de polder zelf ontpolderen. De boeren die de grond in pacht hebben, waren het daar niet mee eens.

Het Rijk en de provincie Zeeland zetten de polder onder water, waardoor 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt. Nederland heeft met België afgesproken dat de polder onder water wordt gezet als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, de toegang tot de Antwerpse havens.