Het Openbaar Ministerie gaat niet over tot vervolging tegen organisaties die gebruik maken van de figuur Zwarte Piet. 

De aangiften die vorig jaar zijn gedaan door drie particulieren en de stichting Nederland wordt beter  worden geseponeerd, aldus het OM vrijdag.

Volgens justitie kan niet worden aangetoond dat Zwarte Piet aanzet tot racisme, discriminatie en belediging.

De aangiften richten zich tegen een aantal intochtcomités, waaronder het Sinterklaas Intochtcomité Amsterdam en het comité voor de landelijke intocht. Die werd vorig jaar gehouden in Gouda.

Uitdossing

Naast Sinterklaas liepen bij verschillende intochten pieten mee met zwart geschminkte gezichten, rode lippen, oorbellen en een afropruik. Met deze uitdossing worden zwarte mensen ''grotesk en stereotyperend uitgebeeld'', stelden de aangevers.

Volgens het OM hebben de organisaties waartegen aangifte is gedaan, zich ''niet opzettelijk beledigend uitgelaten over een groep mensen vanwege hun ras''. Daarnaast meent Justitie dat er geen sprake is van aanzetten tot discriminatie.

Aanpassingen

De intochtcomités hadden vorig jaar al aanpassingen gedaan aan het uiterlijk van de pieten om tegemoet te komen aan de bezwaren van de tegenstanders. Zo werden pieten geïntroduceerd die alleen roetvegen op hun gezicht hadden. In het Sinterklaasjournaal waren blanke-pieten-in-opleiding en clownspieten te zien. Ook schoot een oude zwarte piet de goedheiligman te hulp door als hulpsinterklaas op te treden.

Bij de intocht in Gouda liepen kaas- en stroopwafelpieten mee. In Amsterdam waren de pieten ontdaan van oorringen en dik rood geschminkte lippen en vervulden ze geen rol meer van onderdanige knecht.

De aangevers kunnen bij het gerechtshof een klacht indienen over het besluit van het OM. De stichting Nederland Wordt Beter had vrijdag nog geen reactie.