De pabo-opleidingen in Nederland zijn de afgelopen jaren kwalitatief beter geworden. Dat blijkt uit de visitaties van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

Van de 24 opleidingen hebben er zeven het eindoordeel 'goed' gekregen en zeventien 'voldoende'.

Die resultaten zijn aanzienlijk beter in vergelijking met de vorige beoordelingsronde in 2009.

''Er is veel in beweging gezet om de kwaliteit van de pabo's te versterken. De opleidingen hebben actief gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over de kwaliteit van de lerarenopleidingen'', zegt Anne Flierman, voorzitter van de NVAO.

De zeven opleidingen die als 'goed' zijn beoordeeld, zijn Fontys Hogescholen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle, Marnix Academie en Hogeschool De Kempel. De pabo-opleidingen Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar en LOI Hogeschool en Hogeschool NCOI worden later beoordeeld.

Onderzoekend

De verbeteringen zijn volgens de NVAO zichtbaar qua instroom, het docentenkorps en het eindniveau van en de kwaliteitscultuur in de opleidingen. Wat volgens de NVAO nog wel beter kan, is dat docenten op de pabo hun studenten een nog meer onderzoekende houding bijbrengen.

De beoordeling van de pabo-opleidingen maakt deel uit van de totale accreditatieronde van alle Nederlandse lerarenopleidingen. Dat zijn de universitaire lerarenopleidingen, pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen. In december is die beoordelingsronde begonnen. Alle beoordelingen zijn in 2016 afgerond.