Als een grote brand moet worden geblust, levert het waterleidingnet vaak nog geen 10 procent van de benodigde hoeveelheid bluswater. 

De brandveiligheid is in het geding doordat de bluscapaciteit ontoereikend is, aldus Ynso Suurenbroek, oud-brandweercommandant en oud-lector Brandveiligheid aan de Saxion Hogescholen, maandag in Het Financieele Dagblad.

De aanwezigheid van brandkranen geeft volgens hem ''een vals gevoel van veiligheid''. Bedrijven, scholen, ziekenhuizen, boerderijen en villa’s lopen meer risico dan de bewoners en gebruikers denken.

Oorzaak van het capaciteitsprobleem is volgens de brandexpert de gestage verkleining van de diameter van het waterleidingnet. "Hoewel het goed is voor de gezondheid dat water hierdoor sneller stroomt, neemt de bluscapaciteit er ook door af. Gecontroleerd laten uitbranden resteert bij grote objecten vaak als enige optie.''

Hij noemt de situatie luguber dodelijk. ''De afgelopen vijftien, twintig jaar is sprake van een grandioze vernietiging van blusvermogen en dus van kapitaal.''

Nutteloze pomp

De brandweer rukt nu vaak uit met een nutteloze pomp. ''Voor een doorsneebrand in een rijtjeshuis heeft een brandweerauto een standaardcapaciteit van 2000 liter per minuut. Maar de pomp kan niet op het drinkwaternet worden aangesloten omdat dat niet meer zo veel capaciteit levert'', aldus Suurenbroek, die 25 jaar bij de brandweer werkte en tegenwoordig een onderzoeksbureau runt.

Een duinbrand wordt door de Veiligheidsregio Kennemerland een potentieel onbeheersbaar scenario genoemd, bevestigde brandweercommandant Frans Schippers donderdag in een raadsvergadering van de gemeente Bloemendaal. Suurenbroek verrichtte voor die gemeente onderzoek naar een eerdere reeks branden.

Onzin

De Nederlandse brandweer laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de kritiek. Volgens Brandweer Nederland is de kritiek "onzin en veel te kort door de bocht".

De brandweer beschikt over een lagedrukblussysteem waarbij inderdaad grote hoeveelheden water nodig zijn. Dat het drinkwaterleidingnet onvoldoende levert, hoeft volgens Brandweer Nederland geen probleem te zijn.

"Zonder te kijken naar scenario’s, de daaraan gekoppelde bluswaterbehoefte en de tijdsduur waarbinnen die bluswaterbehoefte beschikbaar moet zijn, kan niet gesproken worden van een landelijk tekort aan bluswatercapaciteit", reageert de woordvoerder.

Als het nodig is kan de brandweer ook bijna altijd water onttrekken aan sloten, vijvers en kanalen, die vrijwel onbeperkt grote hoeveelheden water kunnen leveren.