Het Maagdenhuis in Amsterdam, dat al wekenlang wordt bezet door studenten, mag worden ontruimd door de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dat heeft de rechter vrijdagmiddag bepaald in een kort geding. 

Als de bezetters het gebouw niet op korte termijn op eigen initiatief verlaten, dan moeten ze een dwangsom betalen van 1.000 euro per dag.

De universiteit heeft het vonnis inmiddels laten betekenen. "We zijn blij dat het vonnis er ligt, en hopen dat iedereen uit zichzelf het Maagdenhuis verlaat", aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur.

"De afgelopen weken is veel overlegd over het 10-puntenplan en wij zijn nu in een fase beland waarin we gezamenlijk aan modernisering van de universiteit werken", aldus Gunning. Deze constructieve gesprekken over het 10-puntenplan met studenten en medewerkers en het instellen van de commissies om dit plan uit te werken gaan gewoon door."

Bezetters

De bezetters in het Maagdenhuis geven aan niet te willen vertrekken en houden vast aan maandagmorgen als vertrekdag. ''Wij gaan maandag om 12.00 uur vrijwillig weg. Voor die tijd is er geen sprake van vrijwilligheid", aldus de student. De mogelijkheid van een ingrijpen door de politie nemen de bezetters voor lief.

Het festival dat komend weekend in het Maagdenhuis zou worden gehouden, gaat wat de studenten betreft ook gewoon door.

Inmiddels heeft een deurwaarder laten weten dat iedereen vrijdag rond middernacht vertrokken moet zijn. Hij heeft het vonnis van de rechter aan de bezetters betekend, wat inhoudt dat ze binnen vier uur weg moeten zijn.

Gesprek

De Amsterdamse driehoek, het overlegorgaan van politie, gemeentebestuur en justitie, vindt dat het college van bestuur van de UvA het vonnis van de voorzieningenrechter moet gebruiken om met de studenten afspraken te maken over hun vertrek.

De driehoek gaat ervan uit dat het universiteitsbestuur met de bezetters afspraken maakt over "een ordentelijk vertrek" uit het gebouw. Formeel mag de politie al vrijdagavond laat of zaterdagnacht overgaan tot ontruiming. Doorgaans vinden ontruimingen echter niet 's nachts plaats maar bij daglicht.

Festival

De rechtbank in Amsterdam besliste vrijdagmiddag dat de studenten vrijdagavond uit het pand van de Universiteit van Amsterdam moeten verlaten.. 

Het universiteitsbestuur heeft tijdens het kort geding gezegd dat het geen vertrouwen heeft in een afsluitend festival dat de demonstrerende studenten zaterdag en zondag willen houden. Dat festival mag van de rechtbank niet meer doorgaan in verband met de veiligheid. 

De rechter ging mee in de argumenten van de UvA, die vreest dat er veel schade zal ontstaan door het festival. ''Er zijn onvoldoende garanties dat het festival veilig en ordentelijk zal verlopen'', verklaarde de rechter.

Ook was ze het eens met het universiteitsbestuur dat er niet sprake is van een homogene groep, waardoor niet duidelijk is wie namens wie spreekt.

Schade

Volgens de raadsman van de UvA hebben de bezetters de afgelopen weken voor 500.000 euro schade aangericht in het pand en zijn er incidenten geweest met gewonden.''Er zijn plafonds kapotgemaakt, er zijn kamers opengebroken en er is grafitti aangebracht.''

De advocaat van de bezetters liet weten dat er slechts een rekening was van 245 euro voor de reparatie van de voordeur.

Geld

De actievoerders houden het Maagdenhuis, het bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam, sinds 25 februari bezet. Zij vinden dat het bestuur besluiten neemt met alleen geld en studierendement als uitgangspunten.

De studenten en het bestuur kwamen onlangs overeen om twee commissies in te stellen, een die onderzoek doet naar de financiën van de UvA en een die gaat over verdere democratisering.