Het nieuwe gemeentehuis van Waalre komt wellicht toch op de plek van het afgebrande gemeentehuis. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de locatiekeuze te heroverwegen en te kiezen voor de pittoreske plek van het oude monumentale gemeentehuis in de bossen tussen Aalst en Waalre.

Vanwege de emotionele waarde van het oude raadhuis wordt voorgesteld om resterende elementen in te passen in de nieuwbouw. Enkele gevels van het oude gemeentehuis staan nog overeind.

Het monumentale gemeentehuis van Waalre werd in de zomer van 2012 verwoest door een aanslag. Er reden twee auto's naar binnen en het gemeentehuis brandde uit. De aanslag is nooit opgehelderd.

Nieuwbouw op de oude plek kost ten minste 9 miljoen euro, volgens het voorstel. De gemeenteraad vergadert op 21 april over het plan. De nieuwbouw kan nog wel even duren. Naar verwachting kan er pas volgend jaar een architect aan de slag.