Het Openbaar Ministerie heeft het cassatieberoep in de zogenoemde Baflozaak ingetrokken. 

Volgens de aanklager blijkt dat de veroordeling van Alasam S. in hoger beroep in deze geruchtmakende zaak, geen juridische redenen biedt om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen.

S. sloeg in april 2011 in het Groningse dorp Baflo zijn vriendin met een brandblusser dood en beroofde korte tijd later een politieman van het leven met diens eigen dienstwapen. De rechtbank legde S. 28 jaar celstraf op, in hoger beroep kwam het gerechtshof tot zes jaar cel en tbs.

Psychose

Het hof kwam tot een lagere straf, omdat het volgens de rechters vaststaat dat S. aan een psychose leed tijdens de misdrijven in het Groningse dorp. De psychose was op zijn hoogtepunt toen hij zijn vriendin om het leven bracht.

Het hof rekende hem dit dan ook niet aan. Bij het doden van de agent speelde de psychose wel een rol, maar niet in die mate dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, aldus het hof.

De rechters in hoger beroep besteedden in hun uitspraak geen aandacht aan de mogelijke rol die het toen door S. gebruikte antidepressivum paroxetine bij het drama heeft gespeeld.