Leerlingen, leraren en ouders hebben in het schooljaar 2013/2014 minder meldingen bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs gedaan.

Vooral seksueel misbruik, discriminatie en psychisch geweld is minder gemeld. Het aantal meldingen over fysiek geweld is daarentegen gestegen.

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl van de onderwijsinspectie heeft ontvangen. In totaal kwamen vorig schooljaar 2.230 meldingen binnen bij de inspectie. In 2012/2013 waren dat er nog 2.379.

Iets meer dan de helft betreft psychisch geweld, waaronder pesten. De inspectie kreeg daar 1.168 meldingen van binnen. Het jaar daarvoor was dat iets hoger, namelijk 1.202 meldingen.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik werd door 86 leerlingen gemeld. In 2012/2013 waren dat er nog 102. In bijna een kwart van de gevallen ging het om misbruik door een leerkracht of een ander personeelslid van een school. In de overige gevallen gaat het om een medeleerling of leeftijdsgenoot.

Het aantal meldingen van seksuele intimidatie daalde eveneens, namelijk van 291 naar 246 incidenten. Ook discriminatie kwam minder vaak voor. In 2012/2013 werd daar 29 keer melding van gedaan, vorig schooljaar nog maar 19 keer.

In 541 gevallen werd fysiek geweld aan een vertrouwensinspecteur gemeld. Dat is meer dan het voorgaande schooljaar, toen 505 meldingen werden gedaan. 

Er werden twee meldingen van radicalisering gedaan: een in het basisonderwijs, een ander in het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om gevallen waarbij iemand afstand lijkt te nemen van de waarden van de democratische rechtstaat.