Vogelbescherming Nederland gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie Overijssel om niet te handhaven op het schieten van ganzen in en bij natuurgebieden.

Dat meldde een woordvoerder woensdag.

Overijssel meent dat voor het afschieten van ganzen in deze gebieden geen vergunning nodig is. Het gaat om 'bestaand beleid', aldus Gedeputeerde Staten. ''Het schieten leidt onherroepelijk tot schade'', zegt Kees de Pater van de natuurorganisatie.

Andere vogels worden gestoord in rustgebieden. Wel laat de provincie onderzoek doen naar de gevolgen van de jacht in natuurgebieden. ''Daarmee geeft Overijssel zelf aan al te twijfelen.'' De Vogelbescherming gaat het besluit aanvechten via de Raad van State.

Reactie

De reactie van de provincie kwam nadat de natuurorganisatie eerder al naar de Raad van State was gestapt om het afschieten te stoppen. De ganzenjacht in de winter om schade aan gewassen te voorkomen, is omstreden. De rechtbank in Zwolle schortte begin dit jaar het jagen tot 1 maart op. Sindsdien wordt in Overijssel weer op ganzen gejaagd.

De Vogelbescherming spande de procedure aan mede omdat de vogels nu extra kwetsbaar zijn. Het broedseizoen is net gestart. Het schieten kan de natuur in onder meer De Wieden en Weerribben ernstig verstoren.

Deze winter zijn in Overijssel enkele duizenden ganzen geschoten. GroenLinks in Overijssel kaartte de kwestie aan in Provinciale Staten. De partij wil dat het schieten meteen wordt stilgelegd.