Asielzoekerscentra met vluchtelingen die recht hebben op een woning zijn overvol door gebrek aan onderdak. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), schrijft de Volkskrant woensdag.

Er zouden nu ruim 13.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning op een huis wachten. In totaal zitten er ongeveer 25.000 vluchtelingen in asielzoekerscentra. De gemeentes zeggen dat er niet genoeg vrijgekomen huurwoningen zijn om de achterstand en de vraag naar huizen weg te werken. 

Amsterdam heeft de grootste achterstand van Nederland, met meer dan 1100 vluchtelingen die op een huis wachten.

Ingrijpen

"Wij grijpen pas in als een gemeente volgens ons verwijtbaar in gebreke blijft, en dat is nu zeker niet het geval', aldus een woordvoerder van de provincie Noord-Holland tegen de krant.

"Wij spreken veel met gemeenten die achterlopen. Als een gemeente goed kan beargumenteren waarom dat zo is, bijvoorbeeld dat er weinig beschikbare woningen zijn, en veel andere urgenten op de wachtlijst, dan hebben wij er begrip voor. Van Amsterdam hebben wij een plan van aanpak gevraagd en goedgekeurd."

Gemeenten moeten op grond van hun inwoneraantal een percentage van de vluchtelingen onderdak bieden, dat verplicht het Rijk. Provincies moeten erop toezien dat de gemeenten de toegewezen vluchtelingen huisvesten. Op dit moment worden er alleen "stevige gesprekken" gehouden met gemeenten die achterlopen.