De Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) over het niet naleven van de meldingsplicht bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Afgelopen weekeinde bleek uit documenten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ernstige incidenten tijdens het vervoer van stoffen, die al bij een kleine hoeveelheid gevaarlijk zijn voor mens en milieu, lang niet altijd worden gemeld.

De inspectie verklaart in een memo dat vervoerders meldingen soms achterwege laten, omdat zij bang zijn om boetes te krijgen. Er wordt door ILT niet actief gehandhaafd op het niet-melden van incidenten.

Ook concludeert de inspectie dat de meld- en registratieprocedure van incidenten te omslachtig is. Sommige vervoerders zijn niet bekend met de inspectie, dus zij weten niet eens waar ze de melding moeten doorgeven.

Als een bedrijf de Wet vervoer gevaarlijke stoffen overtreedt, kan de straf oplopen tot een gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van maximaal 78.000 euro. Het bedrijf kan ook volledig stil worden gelegd.

'Forse straf'

Diverse partijen vragen zich af waarom de ILT niet handhaaft. "De staatssecretaris zou hier bovenop moeten zitten. Dit is erg gevaarlijk", aldus D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. 

"Als een bedrijf een incident met een gevaarlijke stof niet meldt, dan moet daar een forse straf tegenover staan." Ook vraagt Van Veldhoven zich af of er wel voldoende capaciteit bij de ILT aanwezig is.

ILT maakt op dit moment proces-verbaal op zodra men merkt dat een incident niet wordt gemeld. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan of en hoe ernstig het niet-melden wordt bestraft. 

Ook de PvdA is geschrokken. "Het belang van de burgers staat voorop. De meldplicht is er niet voor niets. Als blijkt dat de bedrijven de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen moeten we misschien het systeem veranderen", aldus Kamerlid Yasemin Cegerek.

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert noemt de bevindingen "zeer ernstig". "Zeker met het idee dat met het werk aan de Betuweroute meer gevaarlijke stoffen door dichtbevolkte gebieden gaan", aldus Van Helvert.

Bezuinigingen

Farshad Bashir (SP) vermoedt dat bezuinigingen weleens een negatief effect kunnen hebben gehad op de handhaving. "Er is in ieder geval genoeg werk voor het kabinet nu de ILT de conclusie trekt dat de meld- en registratieprocedure van incidenten te omslachtig is."

Ook VVD-Kamerlid Remco Dijkstra wil dat de meldingsprocedure eenvoudiger wordt. "Zo voorkom je fouten of moedwillig verzwijgen. Als je veilig wilt werken is een open veiligheidscultuur nodig. Alleen dan kunnen we van dit soort incidenten leren en het voortaan proberen te voorkomen", aldus de VVD'er.