De politie krijgt meer overlastmeldingen over verwarde personen binnen. Vorig jaar werd 59.699 keer een verward of overspannen persoon bij de politie doorgegeven.

In 2013 gebeurde dat 52.297 keer. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl via LocalFocus heeft ontvangen.

"De toename kan bijvoorbeeld te maken hebben met mensen die eerst in een instelling woonden en nu ambulante thuiszorg ontvangen", vermoedt GGZ Nederland. Ook kan de toename van wachtlijsten in de zorg een verklaring zijn. "Maar er is geen onderzoek hiernaar gedaan om dit causale verband aan te tonen."

Vooral in Friesland, Groningen en Zeeland worden relatief veel verwarde personen gemeld. De Friese gemeente Littenseradiel is verreweg de koploper met 251,7 meldingen per 10.000 inwoners. Ook het Groningse Ten Boer heeft veel meldingen, namelijk 128,4 per 10.000 inwoners.

In de kleine Gelderse gemeente Rozendaal is geen enkele melding gedaan. De Overijsselse gemeenten Dinkelland en Tubbergen scoren ook laag met respectievelijk 4,2 en 2,4 meldingen per 10.000 inwoners.

Indicatie

Zodra de politie een overlastmelding krijgt, moet de GGZ binnen een paar uur een indicatie geven van een mogelijk zorgprogramma. "Denk hierbij aan bijvoorbeeld opname of een andere vorm van opvang of zorg. We willen in ieder geval voorkomen dat verwarde personen lang onnodig in een politiecel moeten verblijven."

'Handen vol' 

Henk van Essen van de korpsleiding van de Nationale Politie laat weten dat de politie de handen vol heeft aan de verwarde mensen. "Verwarde personen zijn patiënten. Zij horen niet met handboeien om in een politieauto, laat staan in een politiecel, als zij geen strafbare feiten hebben gepleegd", meent Van Essen. 

"Een aanzienlijk deel van het werk van de politie is op dit moment gerelateerd aan psychiatrische en verslavingsproblematiek en psychosociale problemen", zo voegt Van Essen toe.