De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is "in principe" bereid om weer te gaan praten met de protesterende studenten in het Maagdenhuis.

Die hebben hem dit weekeinde uitgenodigd voor een gesprek.

Van der Laan is deze week op handelsreis in India, maar zijn woordvoerder laat weten dat de burgemeester altijd bereid is om te helpen als dat leidt tot "een normalisering van de situatie". 

De studenten, verenigd in De Nieuwe Universiteit, willen opheldering over uitspraken van Van der Laan in een programma op de lokale zender AT5.

Ze vinden dat hij onjuistheden heeft verteld over enkele incidenten bij de recente protesten en demonstraties tegen het bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Maar volgens zijn woordvoerder waren die uitspraken "niet op niets gebaseerd".

De bezetting van panden van de Universiteit van Amsterdam door boze studenten duurt inmiddels al vijf weken. Zij eisen meer inspraak in de plannen en het beleid van de universiteit.

''Het is het pand van de UvA, en het is dan ook aan het universiteitsbestuur om hier iets van te vinden", meldt de woordvoerder.

''De burgemeester heeft alleen zijn teleurstelling willen uitspreken dat de positieve situatie vlak na de bezetting, waarin studenten en bestuur het gebouw samen gebruikten en er debat leek te ontstaan, zich nu ontwikkelt in de richting van meer incidenten, zoals het openbreken van kamers, vernieling en het bekijken van persoonlijke dossiers. Mogelijk is dat het gevolg van de aanwezigheid van anderen dan studenten in het gebouw. Dat vindt hij zorgelijk.'"

De UvA liet half maart al weten in tien 'uitgangspunten’ tegemoet te komen aan de wensen van studenten en docenten. De universiteit gaat onder meer de medezeggenschap versterken, openheid geven over de financiën en de hal van het nu nog bezette Maagdenhuis gebruiken voor debatten.

Dit willen de bezetters van het Maagdenhuis | Dossier studentenprotest

Studentenprotest: De geschiedenis herhaalt zich, keer op keer