De meeste directies van de pabo's (lerarenopleidingen) vinden dat de vakkennis van hun afgestudeerde studenten de afgelopen drie jaar flink is verbeterd. 

Dat blijkt uit een rapport dat de Onderwijsinspectie maandag heeft gepubliceerd.

Net afgestudeerde leerkrachten hebben vaak meer vakkennis dan hun voorgangers, constateren directies van basisscholen.

Ook basisvaardigheden als orde houden en goede, gevarieerde lessen aanbieden zijn tegenwoordig helemaal in orde. Daarnaast is de beheersing van taal en rekenen opvallend toegenomen.

Ook ruim driekwart van de afgestudeerde pabostudenten zelf vindt dat ze goed zijn voorbereid op de vakken rekenen en taal.

Rekentoets

Tien jaar geleden was er nog grote kritiek op het reken- en taalniveau van de jonge leerkrachten. Daarom werd in 2006 een verplichte toets ingevoerd die tot veel uitval van nieuwe studenten op de pabo leidde.

Studenten zelf hebben overigens nog wel kritiek op de opleiding. De helft van de nieuwe leerkrachten vindt dat de school ze niet goed genoeg voorbereidt op het lesgeven aan kinderen met een achterstand.

Extra aandacht

Ook zou er meer aandacht gegeven moeten worden aan het doceren van het vak Engels. Een kwart van de afgestudeerden is zelfs ronduit ontevreden over de opleiding.

Wel stelt de inspecteur-generaal van het Onderwijs, Monique Vogelzang, dat de begeleiding van jonge afgestudeerde leerkrachten beter kan als ze eenmaal voor de klas staan. ''Veel pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak, maar de opleidingen zouden allemaal meer werk kunnen maken van het volgen van afgestudeerde studenten.''

De inspectie wilde onderzoeken of afgestudeerde leerkrachten zich voldoende voorbereid voelen op het docentschap. In totaal werden 471 afgestudeerden en 182 schoolleiders bevraagd.

Bussemaker

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is blij met de resultaten van het onderzoek. "Goed dat door de inspanningen van de afgelopen jaren de basiskennis van leraren is verbeterd. Ouders en kinderen moeten ervan uit kunnen gaan dat de leraar voor de klas over voldoende kennis beschikt", vindt Bussemaker.

"Tegelijk bevestigt het onderzoek dat leraren zich nog niet voldoende toegerust vinden om het moeilijke gesprek aan te gaan", constateert de minister. Zij vindt daarom dat de studenten tijdens de opleiding ook gestimuleerd moeten worden om na te denken waar ze voor staan als leraar, liet ze maandag weten.