De Raad van State behandelt begin volgende maand de spoedprocedure tegen het besluit over de gaswinning in Groningen van minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Dat liet de raad vrijdag weten.

De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en de fracties van SP, CDA en GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen willen dat het instemmingsbesluit van tafel gaat.

Op woensdag 1 april is de rechtszitting bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die doet daarna in de regel binnen twee weken voorlopige uitspraak.

Veiligheid

Het kabinet wil de gaswinning in het Groningerveld terugbrengen van 42,5 miljard kubiek meter in 2014 naar 39,4 miljard dit jaar. De organisaties willen dat de gaswinning onmiddellijk wordt gestaakt en stilgelegd.

Op termijn willen ze dat de gaswinning veel verder omlaag gaat voor de veiligheid van de Groningers.